Söker ni nya marknader i Latinamerika för någon av dina produkter?

D-Lager är ett svenskt företag som specialiserar sig på tekniska lösningar för sydamerikanska industrin.

Vi hjälper sydamerikanska företager att söka efter lösningar p sina tekniska problem inom områderna "gruvindustri, skogidustri och rent vatten".

Vi samarbetar med Skandinaviska företag att hitta nya marknader i Sydamerika.

Vårt företag hjälper er under forskningstid utan extra kostnad för ditt företag.

Separator för gruvavfall
  Separator SA

 • Separatorn är utvecklad för att i första hand separera tunga partiklar från vatten.
 • Partiklarna samlas som ett sediment i separatorns nedre del, där sedimentet kompakteras så att dess vattenhalt minskas. Sedimentet pumpas ut ur separatorn kontinuerligt så att mängden sediment i invändigt i separatorn är konstant.
 • Det renade vattnet avleds kontinuerligt från separatorn. I de fall det finns flotterande material i vattnet lägger det sig på separatorns yta. Separatorn kan kompletteras med särskild funktion för att samla upp detta material.

  Dokument på Svenska om
  Separator SA 120 >>

  Dokument på Engelska om
  Separator SA 120 engelska >>

  Presentation i Chile
  Hydroteknik >>

  Presentation i Youtube

 

Behöver du mer information eller fråga oss något speciellt?

Kontakta oss genom mail eller telefon.

D-Lager Telefon: (0) 8 758 19 24 Mobiltelefon:070 0680708
E-Mail: info@d-lager.com
Skype: luisalberto.hernandez
Deflagrantes

ROYEX

 • Royex patroner är en icke explosiv produkt med tändsystem av högsta säkerhetsklass.
 • Royexpatroner är en "Deflagrant", pyroteknisk, lågexplosiv produktsom baseras på ett icke detonerande drivsmedel i en plasthylsa.
 • Royex är en miljövänlig produkt
 • Orsakar minimala stenkast.
 • Mark och bergvibrationer är minimala.
 • Användning nära byggnadsfundament, hus, eller känsliga byggnader utgär inga problem.


 • För mer information om "Royex clicka här".

 • Information på engelska och svenska:
  www.royex.se,
  www.royexsystem.com

  Email: luis.hernandez@royexsystem.com

 
Reservdelar till flotationstank
Reservdelar till FlotationstankFör att se en större bild om flotatiostanken Klicka här >>